Imam Abu Hanifa was één van de grootste juristen in de geschiedenis van de Islam. Hij stond bekend om zijn sterke redenatiemethoden en de wijsheden die daaruit voortkwamen. Zijn studenten hebben veel overleveringen over hem en zijn uitspraken en fiqh zijn vooral door hen genoteerd. Door Imam Abu Hanifa’s studenten is er een rechtschool (madhhab) naar hem vernoemd. Mede door de uitkomst van de geschiedenis is de Hanafitische rechtschool in zijn bereik tegenwoordig de grootste van de rechtscholen.

Imam Abu Hanifa was één van de grootste juristen in de geschiedenis van de Islam. Hij stond bekend om zijn sterke redenatiemethoden en de wijsheden die daaruit voortkwamen. Zijn studenten hebben veel ...

Eenieder die echter een onbevangen blik werpt op de woorden van degenen die de Sheikh bestrijden en beschuldigen, zal zien dat aan hun woorden geen enkel bewijs ten grondslag ligt. Er is namelijk geen enkel bewijs voor wat zij claimen. Niet in hun uitspraken, noch in hun boeken. Het zijn daarentegen slechts beweringen die in het verleden gedaan zijn en die herhaald worden door de lateren. Niet meer en niet minder.

Eenieder die echter een onbevangen blik werpt op de woorden van degenen die de Sheikh bestrijden en beschuldigen, zal zien dat aan hun woorden geen enkel bewijs ten grondslag ligt. Er is namelijk geen ...

“En onder zijn tekenen is dit , dat voor jullie vrouwen schiep van onder jullie zelf, opdat jullie rust in hen kunnen vinden en Hij heeft tussen jullie genegenheid en barmhartigheid geplaatst. Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor mensen die nadenken”

“En onder zijn tekenen is dit , dat voor jullie vrouwen schiep van onder jullie zelf, opdat jullie rust in hen kunnen vinden en Hij heeft tussen jullie genegenheid en barmhartigheid geplaatst. Waarlij ...

Er was eens een man Abdoellah genaamd, die zodanig veel van Allah en zijn profeet hield, dat de profeet vzmh het volgende over hem zei: “Hij houdt inderdaad van God en zijn Profeet“ (Saheeh alboukhari)

Er was eens een man Abdoellah genaamd, die zodanig veel van Allah en zijn profeet hield, dat de profeet vzmh het volgende over hem zei: “Hij houdt inderdaad van God en zijn Profeet“ (Saheeh alboukhari ...

De islam houdt bij de verdeling van een erfenis rekening met de rollen die de vrouw en de man vervullen in de maatschappij. Dit resulteert in het feit dat de man 2/3 en de vrouw 1/3 van de erfenis krijgt (2).

De islam houdt bij de verdeling van een erfenis rekening met de rollen die de vrouw en de man vervullen in de maatschappij. Dit resulteert in het feit dat de man 2/3 en de vrouw 1/3 van de erfenis kri ...