Dit vers heeft ons 14 eeuwen geleden over één van de basis wetten van het leven geïnformeerd. Allah de Almachtige verkondigt dat Hij alles in paren heeft geschapen. Allah Zelf is ver boven het beschikken van een gelijke. De reden waarom dit vers op deze manier begint, is om onze aandacht te vestigen op de innerlijke betekenis van het gepaarde bestaan van wezens. Gepaard bestaan duidt op Zowel een tegenstelling als op een gelijkheid. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is man en vrouw. De wetenschappelijke definitie van gepaarde schepping impliceert “gelijke posities”. Warm en koud of licht en donker vormen ook een paar. Een van de meest interessante aspecten zijn de voorbeelden van paren die Allah de Almachtige in dit vers geeft:

Dit vers heeft ons 14 eeuwen geleden over één van de basis wetten van het leven geïnformeerd. Allah de Almachtige verkondigt dat Hij alles in paren heeft geschapen. Allah Zelf is ver boven het beschik ...

In principe roepen alle religies de mensheid op om goede daden te verrichten en slechte daden uit de weg te gaan. Maar de Islam gaat verder dan dat. Het leidt ons naar praktische wegen om de deugdzaamheid te bereiken en het kwaad te elimineren uit zowel ons individuele als collectieve leven. Islam houdt rekening met de menselijke natuur en de complexiteit van de menselijke samenleving. Islam is Leiding van de Schepper Zelf. Daarom wordt de Islam ook de '

In principe roepen alle religies de mensheid op om goede daden te verrichten en slechte daden uit de weg te gaan. Maar de Islam gaat verder dan dat. Het leidt ons naar praktische wegen om de deugdzaam ...

De islam houdt bij de verdeling van een erfenis rekening met de rollen die de vrouw en de man vervullen in de maatschappij. Dit resulteert in het feit dat de man 2/3 en de vrouw 1/3 van de erfenis krijgt (2).

De islam houdt bij de verdeling van een erfenis rekening met de rollen die de vrouw en de man vervullen in de maatschappij. Dit resulteert in het feit dat de man 2/3 en de vrouw 1/3 van de erfenis kri ...

Naar aanleiding van wat ons ter oren is gekomen via de Nederlandse media inzake de nieuwste Koranvertaling met een eigentijdse, verdraaide en bedrieglijke uitleg van de Ahmadiyyah-beweging, waarin zij openlijk leugens verspreiden over Allah, willen wij graag reageren. Temeer dit niets anders is dan een openlijke poging de waarheid over de Islam te vertekenen, om zodoende de volgelingen van de Islam in Nederland te misleiden en enkele mensen die haatdragend zijn tegenover de Islam te behagen.

Naar aanleiding van wat ons ter oren is gekomen via de Nederlandse media inzake de nieuwste Koranvertaling met een eigentijdse, verdraaide en bedrieglijke uitleg van de Ahmadiyyah-beweging, waarin zij ...

Er was eens een man Abdoellah genaamd, die zodanig veel van Allah en zijn profeet hield, dat de profeet vzmh het volgende over hem zei: “Hij houdt inderdaad van God en zijn Profeet“ (Saheeh alboukhari)

Er was eens een man Abdoellah genaamd, die zodanig veel van Allah en zijn profeet hield, dat de profeet vzmh het volgende over hem zei: “Hij houdt inderdaad van God en zijn Profeet“ (Saheeh alboukhari ...